Visual

Ouderbijdrage

Aan de Korte Vlietschool is een Ouderraad verbonden. Zij ondersteunen het team van de school bij festiviteiten en andere activiteiten.

Leden van de Ouderraad komen vier keer per jaar samen voor een vergadering op school in de avonduren. Tijdens deze vergaderingen verdeelt de Ouderraad taken voor de festiviteiten en worden de eerder gehouden festiviteiten geëvalueerd. De Ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen op de Korte Vlietschool. Tijdens de Ouderraad-vergaderingen is minimaal één vertegenwoordiger van de Korte Vlietschool aanwezig. Je kunt twee jaar lid van de Ouderraad zijn, daarna kun je je nog tweemaal herkiesbaar stellen.

Ouderbijdrage

Elk jaar vraagt de Ouderraad de ouders een ouderbijdrage van € 37,50. Dit bedrag besteden ze aan festiviteiten zoals de 3 oktober maaltijd, Kerstmis en dergelijke. De ouderbijdrage is weliswaar een vrijwillige bijdrage, maar ook een noodzakelijke. Zonder deze bijdrage is het financieel niet haalbaar om feesten en activiteiten op school te organiseren. U ontvangt aan het begin van het schooljaar een bericht van de Ouderraad hierover. De groepen De Heide en De Bergen gaan in april op kamp. U ontvangt hier in de loop van het schooljaar meer informatie over. Voor het kamp vraagt de school aan ouders een financiële bijdrage. Deze bijdrage is verplicht voor de leerlingen die meegaan op kamp.